HJEM


Formand: Anders Hvilsted

danotec@danotec.dk


Følg med i udviklingen af Helhedsplanen for Viby - Bedre by i Viby - her på siden. Find alle relevante dokumenter under fanebladet Vedtægter og Øvrige Dokumenter/Helhedsplanen for Viby, hvor vi løbende vil opdatere med den nyeste udvikling.

Høringssvar kan læses på Aarhus Kommunes høringsportal:


Link til høringsportal


Følg også sagen på grundejerforeningens Facebook gruppeSpørgeskemaundersøgelsen vedr. Helhedsplanen er opgjort og  opgørelsen af svar og fritekst kan ses under Vedtægter og Øvrige Dokumenter her på hjemmesiden. Vi takker for de mange gode svar og forslag.Om foreningen


Kongvang Skovdal Grundejerforening varetager forskellige interesser/funktioner for grundejerne inden for grundejerforeningens distrikt. Dette gælder bl.a.:

- At være grundejernes stemme i den offentlige og politiske debat inden for områder, som vedrørerer grundejerne.

- At stå for udlejning/udlån af redskaber/udstyr, som grundejere i foreningen har interesse i at deles om.

- At arrangere sociale events på "grundejerforenings-niveau".

Foreningens bestyrelse udgøres pr. 2020 af:


Anders Hvilsted, Carl Jensens Vej 15(formand)

Erik Bjørn Zabell, Haraldsgade 43 (næstformand)

Ole Moeskjær, Thyrasgade 18 (kasserer)

Niels Erik Andersen, Gormsgade 14 (sekretær)

Søren Siim, Thyrasgade, Thyrasgade 10   (medlem)

Stine Thraentoft Clausen, Helgesgade 12 (suppleant)

Jesper Langhoff Hønge, Morbærvej 3 (suppleant)

Simon Tilma Vistisen, Rosenvangs Allé 29A (suppleant)