HJEM


Formand: Anders Hvilsted

danotec@danotec.dk


Generalforsamlingen den 18. marts blev udsat til senere på året på grund af Corona-krisen. Ny dato for generalforsamlingen vil blive offentliggjort her og på vores Facebook side.


Om foreningen


Kongvang Skovdal Grundejerforening varetager forskellige interesser/funktioner for grundejerne inden for grundejerforeningens distrikt. Dette gælder bl.a.:

- At være grundejernes stemme i den offentlige og politiske debat inden for områder, som vedrørerer grundejerne.

- At stå for udlejning/udlån af redskaber/udstyr, som grundejere i foreningen har interesse i at deles om.

- At arrangere sociale events på "grundejerforenings-niveau".

Foreningens bestyrelse udgøres pr. 2018 af:


Anders Hvilsted (formand)

Erik Bjørn Zabell (næstformand)

Ole Moeskjær (kasserer)

Niels Erik Andersen (sekretær)

Søren Siim (medlem)

Stine Thraentoft Clausen (suppleant)

Jesper Langhoff Hønge (suppleant)

Simon Tilma Vistisen (suppleant)