VEDTÆGTER OG ØVRIGE DOKUMENTER

Vedtægter


Her kan du finde foreningens vedtægter.

Link til love/vedtægter


Øvrige dokumenter

Du kan desuden finde øvrige dokumenter vedr. underskriftsindsamlinger, indsigelser, høringssvar, osv.


Medlemsorienteringer:

Orientering maj 2017 vedr. "Helhedsplan Skanderborgvej"

Trafikrapport, Eskelund

Orientering om helhedsplanen for Skanderborgvej, april 2020

Skanderborgvej Afgrænsning

Hastighedsmåling Carl Jensens Vej juni 2020

Medlemsorientering, september 2022


Debatoplæg:

Debatoplæg 29. maj 2019 vedr. helhedsplan for Skanderborgvej

Fællesudtalelse vedr. bevarelse af grønne områder i Aarhus


Helhedsplan for Viby, september 2020:

Helhedsplan for Viby, september 2020

Indstilling til byrådet den 23. september (dateret 26. august 2020)

Miljørapport

Høringssvar 2019

Tillæg til kommuneplanen

Virtuelt borgermøde den 9. november, indkaldelse

Link til høringsportal


Spørgeskemaer og opgørelser deraf:

Spørgeskema vedr. "Helhedsplan Skanderborgvej" 2018

Resultat af spørgeskema "Helhedsplan Skanderborgvej" (alle gader selvstændigt på hver side, alfabetisk rækkefølge)2018

Spørgeskema, oktober 2020

Zoom Kongsvang, oktober 2020

Fritekst svar, skema, oktober 2020

Samlet resultat af spørgeskemaundersøgelse, oktober 2020

Samlet resultat af NorthSide spørgeskemaundersøgelse, juni 2022

Rå resultater af NorthSide spørgeskemaundersøgelse, juni, 2022

Samlet resultat af spørgeskemaundersøgelse omkring parkering og beboerparkering, marts 2023

Hovedresultater for spørgeskemaundersøgelse omkring parkering og beboerparkering, december 2023. Sammenholdt med marts undersøgelsen.


Underskriftsindsamlinger:

Underskriftsindsamling mod lokalplan 1070, Bjørnholms alle 2-4


Høringssvar og indsigelser:

Forslag til indsigelse mod lokalplan1070_1

Forslag til indsigelse mod lokalplan1070_2

Høringssvar, Eskelund, juni 2019

Høringssvar, Helhedsplan langs Skanderborgvej, juni 2019

Høringssvar vedr. lokalplan 1112 om Eskelunden, oktober 2019

Biludlejning, brev

Biludlejning, bilag

Indsigelse mod parkeringsplads

Lokalplan 1070, oprindelig

Lokalplan 1070, ændret

Høringssvar Banedanmark KSG

Høringssvar beboere

Klagesag til Planklagenævnet vedr. Lokalplan 1070

Høringssvar Marselistunnel juni 2022


Invitationer til aktuelle arrangementer:

Borgermøde om byudvikling langs Skanderborgvej


Læserbreve og lign. indsendt til skrevne medier

Læserbrev vedr. byggeri ved cykelbanen

Artikel om Eskelunden i Aarhus Stiftstidende den 18. oktober 2019