HJEM


Formand: Anders Hvilsted

danotec@danotec.dk


Generalforsamling i Grundejerforeningen holdes onsdag den 20. marts kl.19.00 i Fredenskirkens lokaler.


I forbindelse med generalforsamlingen holdes et temamøde om private fællesveje - mere info følger!
Kontingent for 2024 kan indbetales via netbank som regning/giro: Type +01, Kreditor +8199515, kr. 150

Husk at skrive adresse (og kun adresse) i det tomme fritekstfelt.Opfølgning på mødet den 20. september om elektrificering af jernbanen gennem Gl. Kongsvang


Britta Degns oplæg kan ses lige her:


Brittas spørgsmål og svar fra Banedanmark findes her:


SAGENS PAPIRER KAN TILGÅS FRA DETTE LINK:


Slides fra besigtigelsesmødet den 27.9.23 kan ses her:Følg med i udviklingen af Helhedsplanen for Viby - Bedre by i Viby - her på siden. Find alle relevante dokumenter under fanebladet Vedtægter og Øvrige Dokumenter/Helhedsplanen for Viby, hvor vi løbende vil opdatere med den nyeste udvikling.Følg også sagen på grundejerforeningens Facebook gruppe


Om foreningen


Kongvang Skovdal Grundejerforening varetager forskellige interesser/funktioner for grundejerne inden for grundejerforeningens distrikt. Dette gælder bl.a.:

- At være grundejernes stemme i den offentlige og politiske debat inden for områder, som vedrørerer grundejerne.

- At stå for udlejning/udlån af redskaber/udstyr, som grundejere i foreningen har interesse i at deles om.

- At arrangere sociale events på "grundejerforenings-niveau".

Foreningens bestyrelse udgøres efter konstituerende møde den 17, april 2023 af:


Anders Hvilsted, Carl Jensens Vej 15(formand)

Erik Bjørn Zabell, Haraldsgade 43 (næstformand)

Simon Tilma Vistisen, Skovdalsvej 9 (kasserer)

Niels Erik Andersen, Gormsgade 14 (sekretær)

Søren Christian Siim, Thyrasgade 10   (medlem)

Stine Thraentoft Clausen, Helgesgade 12 (suppleant)